Relacje Inwestorskie

O Spyrosoft

Oferujemy pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Specjaliści Spyrosoft wspierają klientów od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania oraz jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Naszym klientom dostarczamy nie tylko samo rozwiązanie, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT.

People working photo

Zarząd

Konrad Weiske photo

KONRAD WEISKE

Prezes Zarządu

Wojciech Bodnarus photo

WOJCIECH BODNARUŚ

Członek Zarządu

Sławomir Podolski

SŁAWOMIR PODOLSKI

Członek Zarządu

Sebastian Lekawa

SEBASTIAN ŁĘKAWA

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Krzysztof Kuliński photo

KRZYSZTOF KULIŃSKI

Członek Rady Nadzorczej

Andrew Radcliffe

ANDREW RADCLIFFE

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Krzesniak

TOMASZ KRZEŚNIAK

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Budzynski photo

PIOTR BUDZYŃSKI

Członek Rady Nadzorczej

Jacques Lague

JACQUES LAGUE

Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna

Spyrosoft S.A.

Spyrosoft LLC

Finin Sp. z o.o.

Spyrosoft LTD

GOD Nearshore SE

Spyrosoft Synergy S.A.

Spyrosoft Solutions S.A.

Spyrosoft Solutions d o.o.

Spyrosoft Solutions LLC

Spyrosoft Solutions GmbH

Spyrosoft Solutions S.R.L.

Unravel S.A.

Spyrosoft E‑Commerce

Better Software Group

Walne Zgromadzenie

Akcje

Kurs [PLN]

462,00 zł

Kurs maksymalny [ 480,00 zł ]

Kurs minimalny [ 461,00 zł ]

Zmiana [PLN]

0.00%

Wolumen [szt.]

522

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Konrad Weiske 335 975 30,82% 335 975 30,82%
Dorota Łękawa 279 407 25,63% 279 407 25,63%
Wioletta Bodnaruś 278 300 25,53% 278 300 25,53%
Pozostali 196 412 18,02% 196 412 18,02%

31/12/2021

Prospekt emisyjny w Spyrosoft S.A.

Pobierz prospekt Pobierz suplement

Kalendarium

29/06/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28/11/2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku

27/09/2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku

23/11/2022

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Raporty