Relacje inwestorskie

1

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

O Spyrosoft

Oferujemy pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Specjaliści Spyrosoft wspierają klientów od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania oraz jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Naszym klientom dostarczamy nie tylko samo rozwiązanie, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT.

ZARZĄD SPYROSOFT S.A.

KONRAD WEISKE
Prezes Zarządu
WOJCIECH BODNARUŚ
Członek Zarządu
SŁAWOMIR PODOLSKI
Członek Zarządu
SEBASTIAN LĘKAWA
Członek Zarządu

RADA NADZORCZA GRUPY SPYROSOFT

KRZYSZTOF KULIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej
ANDREW RADCLIFFE
Członek Rady Nadzorczej
PAUL CLARK
Członek Rady Nadzorczej
TOMASZ KRZEŚNIAK
Członek Rady Nadzorczej
PIOTR BUDZYŃSKI
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Stan na 10 listopada 2021 r.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Konrad Weiske 319 784 29,37% 319 784 29,37%
Dorota Łękawa 284 407 26,12% 284 407 26,12%
Wioletta Bodnaruś 289 300 26,57% 289 300 26,57%
Pozostali 195 237 17,93% 195 237 17,93%
Pobierz dokument informacyjny

RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

Zapoznaj się z raportami bieżącymi i okresowymi Spyrosoft S.A.

Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2022
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego akcji podmiotu z branży Pobierz
Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2021
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej Pobierz
Przesunięcie terminu na zawarcie umowy sprzedaży udziałów z Norbsoft sp. z o.o. Pobierz
Informacja o odstąpieniu od zamiaru nabycia pakietu udziałów Norbsoft Sp. z o.o. i informacja o podpisaniu umowy partnerskiej Pobierz
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Pobierz
Aktualizacja informacji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych Pobierz
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę Pobierz
Informacja o podpisaniu wstępnych warunków nabycia pakietu udziałów Pobierz
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW Pobierz
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 Pobierz
Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego Pobierz
Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2020
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta Pobierz
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pobierz
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Wybranie projektu Spółki do dofinansowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pobierz
Powołanie osób nadzorujących SpyroSoft Spółka Akcyjna Pobierz
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Pobierz
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał Spyrosoft Spółka Akcyjna Pobierz
Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019 Spyrosoft S.A. Pobierz
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Pobierz
Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Pobierz
Podpisanie przez emitenta umowy z firmą audytorską o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spyrosoft Spółka Akcyjna Pobierz
Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2021
Raport okresowy za III kwartał 2021 Pobierz
Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku Pobierz
Raport okresowy za II kwartał 2021 Pobierz
Uzupełnienie raportu okresowego za I kwartał 2021 roku Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2021 Pobierz
Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2020
Raport roczny jednostkowy Spyrosoft S.A. za 2020 rok Pobierz
Raport roczny Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. za 2020 rok Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za III kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za II kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2020 Pobierz
Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2019
Raport roczny Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2019 rok Pobierz
Raport roczny Spyrosoft za 2019 rok Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2019 Pobierz

Pokaż więcej raportów

Kalendarium

Data

10/11/2021

Wydarzenie

Spotkanie z inwestorami

Prezentacja z podsumowaniem 3Q 2021

Pobierz

Data

13/08/2021

Wydarzenie

Spotkanie z inwestorami

Data

23/06/2021

Wydarzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz

RB zwołanie WZA

Pobierz

Pełnomocnictwo z instrukcją

Pobierz

Data

28/02/2020

Wydarzenie

Debiut Spyrosoft S.A. na NewConnect

Data

30/07/2020

Wydarzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz

Pełnomocnictwo z instrukcją głosowania

Pobierz