Akcjonariat Spyrosoft Solutions

O Spyrosoft Solutions

Spyrosoft Solutions Spółka Akcyjna PL. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław NIP: 8992842857 REGON: 369766029 Zarejestrowana pod numerem KRS 0000724282 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału akcyjnego: 100.000 zł Liczba akcji: 10.000 Wartość nominalna akcji: 10 zł

Zarząd Spyrosoft Solutions

Witold Leder photo

Witold Leder

Prezes Zarządu

Wojciech Bodnarus photo

Wojciech Bodnaruś

Członek Zarządu

Rada nadzorcza Spyrosoft Solutions

Krzysztof Kuliński photo

Krzysztof Kuliński

Członek Rady Nadzorczej

Andrew Radcliffe

Andrew Radcliffe

Członek Rady Nadzorczej

Markus Schupfner

Markus Schupfner

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Krzesniak

Tomasz Krześniak

Członek Rady Nadzorczej

Stephanie Reimert

Stephanie Reimert

Członkini Rady Nadzorczej

Kalendarium

22/06/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

23/06/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

13/11/2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

30/10/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

16/10/2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

02/10/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

18/09/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

30/07/2020

Rejestr akcjonariuszy

Relacje Inwestorskie

    Spyrosoft zbiera powyższe dane aby skontaktować się w celu realizacji Twojego zapytania. Możesz zrezygnować z komunikacji w dowolnym momencie. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności.