Akcjonariat Spyrosoft Solutions

O Spyrosoft Solutions

Spyrosoft Solutions Spółka Akcyjna PL. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław NIP: 8992842857 REGON: 369766029 Zarejestrowana pod numerem KRS 0000724282 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału akcyjnego: 100.000 zł Liczba akcji: 10.000 Wartość nominalna akcji: 10 zł

People working photo

ZARZĄD SPYROSOFT SOLUTIONS

Witold Leder photo

WITOLD LEDER

Prezes Zarządu

Wojciech Bodnarus photo

WOJCIECH BODNARUŚ

Członek Zarządu

RADA NADZORCZA SPYROSOFT SOLUTIONS

Krzysztof Kuliński photo

KRZYSZTOF KULIŃSKI

Członek Rady Nadzorczej

Andrew Radcliffe

ANDREW RADCLIFFE

Członek Rady Nadzorczej

Markus Schupfner

MARKUS SCHUPFNER

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Krzesniak

TOMASZ KRZEŚNIAK

Członek Rady Nadzorczej

Stephanie Reimert

STEPHANIE REIMERT

Członkini Rady Nadzorczej

Kalendarium

Data

22/06/2022

Wydarzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data

23/06/2021

Wydarzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data

13/11/2020

Wydarzenie

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść piątego wezwania

Data

30/10/2020

Wydarzenie

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść czwartego wezwania

Data

16/10/2020

Wydarzenie

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść trzeciego wezwania

Data

02/10/2020

Wydarzenie

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść drugiego wezwania

Data

18/09/2020

Wydarzenie

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść pierwszego wezwania

Data

30/07/2020

Wydarzenie

Rejestr akcjonariuszy

Uchwałę o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr
Regulamin rejestru akcjonariuszy