Akcjonariat Spyrosoft Solutions

1-3

O Spyrosoft Solutions

Spyrosoft Solutions Spółka Akcyjna PL. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław NIP: 8992842857 REGON: 369766029 Zarejestrowana pod numerem KRS 0000724282 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału akcyjnego: 100.000 zł Liczba akcji: 10.000 Wartość nominalna akcji: 10 zł

Zarząd Spyrosoft Solutions

Witold Leder
Prezes Zarządu
Wojciech Bodnaruś
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spyrosoft Solutions

Krzysztof Kuliński
Członek Rady Nadzorczej
Andrew Radcliffe
Członek Rady Nadzorczej
Markus Schupfner
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Krześniak
Członek Rady Nadzorczej
Stephanie Reimert
Członkini Rady Nadzorczej

Kalendarium

Data

22/06/2022

Wydarzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz

Data

23/06/2021

Wydarzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz

Data

30/07/2020

Wydarzenie

Rejestr akcjonariuszy

Uchwałę o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr

Pobierz

Regulamin rejestru akcjonariuszy

Pobierz

Data

18/09/2020

Wydarzenie

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść pierwszego wezwania

Pobierz

Data

02/10/2020

Wydarzenie

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść drugiego wezwania

Pobierz

Data

16/10/2020

Wydarzenie

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść trzeciego wezwania

Pobierz

Data

30/10/2020

Wydarzenie

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść czwartego wezwania

Pobierz

Data

13/11/2020

Wydarzenie

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść piątego wezwania

Pobierz