Partnerzy projektu

logo_UE_rgb logo_FE_rgb znak_barw_rp_poziom_bez_ramki_rgb NCBIR logo z czerwonym napisem

Opis projektu

Projekt obejmuje opracowanie wysokorozdzielczego systemu symulacji mobilności ludności, opartego na danych geolokalizowanych i dużych, rozproszonych zbiorach danych, do modelowania i predykcji rozwoju pandemii chorób zakaźnych, w szczególności SARS-CoV-2. Prace B+R mają na celu opracowanie systemu symulacji agentowych opierającego się na modelu przepływu ludności, który prognozuje zmiany zagęszczenia skupisk ludzkich w czasie na zadanym obszarze miejskim. System zostanie zintegrowany z modelem propagacji chorób zakaźnych pomiędzy ludźmi oraz z modułem zadawania własnych scenariuszy behawioralnych populacji oraz symulacji dla wprowadzonych zasad i nakazów (np. scenariusze ograniczenia mobilności, zamknięcia części placówek publicznych, poziomu stosowania się społeczeństwa do nałożonych ograniczeń).

Cel i efekty projektu

Projekt

Cel projektu

Celem jest stworzenie systemu pozwalającego na modelowanie prawdopodobieństwa zarażenia i predykcję rozprzestrzeniania się choroby przy możliwości symulacji hipotetycznych scenariuszy wraz z możliwością wizualizacji następstw wprowadzonych parametrów symulacji. System będzie opierał się na autorskim modelu przepływu ludności, rozbudowanym o modelowanie transmisji choroby. Cechować go będzie m.in: wysoka rozdzielczość i elastyczność, zastosowanie nowych mechanizmów mobilności, punkty POI.

martin-sanchez-Tzoe6VCvQYg-unsplash

Projekt

Rezultaty projektu

Rezultatem będzie interaktywna platforma wizualizacyjna, która pozwoli na prezentację przepływu ludności i charakterystyki rozprzestrzeniania się choroby przy zadanych parametrach. Opracowane rozwiązanie dedykowane będzie globalnie: jednostkom z sektora rządowego. Znacząco ulepszony produkt (w stosunku do obecnych rozwiązań) tj. system (oprogramowanie) będzie oparty na autorskim modelu symulującym przepływ ludności na zadanym obszarze rozbudowany o interakcje epidemiologiczne.

[image] ncbir project

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Finansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi 1 848 702,21 zł.
Przyznane dofinansowanie Spółce stanowi 1 209 519,49 zł.

Kontakt

Masz pytania związane z projektem? Skontaktuj się z nami.