Relacje inwestorskie

1

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

O Spyrosoft

Oferujemy pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Specjaliści Spyrosoft wspierają klientów od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania oraz jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Naszym klientom dostarczamy nie tylko samo rozwiązanie, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT.

RADA NADZORCZA GRUPY SPYROSOFT

KRZYSZTOF KULIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej
ANDREW RADCLIFFE
Członek Rady Nadzorczej
PAUL CLARK
Członek Rady Nadzorczej
TOMASZ KRZEŚNIAK
Członek Rady Nadzorczej
PIOTR BUDZYŃSKI
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Konrad Weiske 333 788 31,83% 333 788 31,83%
Dorota Łękawa 333 333 31,79% 333 333 31,79%
Wioletta Bodnaruś 333 333 31,79% 333 333 31,79%
Pozostali 48 212 4,60% 48 212 4,60%
Pobierz dokument informacyjny

RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

Zapoznaj się z raportami bieżącymi i okresowymi Spyrosoft S.A.

icon / file download Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Informacja o pozytywnie zakończonej ocenie wniosku projektu Emitenta do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pobierz
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Pobierz
Powołanie osób nadzorujących SpyroSoft Spółka Akcyjna Pobierz
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał Spyrosoft Spółka Akcyjna Pobierz
Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019 Spyrosoft S.A. Pobierz
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Pobierz
Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Pobierz
icon / file download Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2020
Raport okresowy za II kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2020 Pobierz
icon / file download Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2019
Raport roczny Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2019 rok Pobierz
Raport roczny Spyrosoft za 2019 rok Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2019 Pobierz

Kalendarium

Data

28/02/2020

Wydarzenie

Debiut Spyrosoft S.A. na NewConnect

Data

30/07/2020

Wydarzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz

Pełnomocnictwo z instrukcją głosowania

Pobierz