Zanim dołączyłem do Spyrosoft, byłem CIO grupy firm, które zatrudniały ok. 2000 osób w 10 lokalizacjach w Wielkiej Brytanii. Na początku marca 2020, gdy pandemia Covid-19 zaczęła rozprzestrzeniać się w Europie, CEO grupy zapytał mnie o możliwość skierowania wszystkich pracowników z biura do pracy zdalnej.

Jak wszyscy dobrzy CIO/CTO/szefowie IT, odparłem, że jest to wykonalne, i od razu rozpocząłem działanie: sprawdziłem plany DR/BCP, przeprowadziłem niezbędne rozmowy z szefem działu infrastruktury, zaangażowałem szefów wydzielonych jednostek biznesowych, itd. Nasze podejście do pracy zdalnej szybko stało się jasne, a korzystając z dobrze znanych usług technologicznych, takich jak zdalny pulpit (RDS podobny do Citrix), a także usług internetowych i pakietu Office 365, stworzyliśmy plan dostarczania usług zdalnej społeczności biznesowej.

Największe wyzwania podczas tworzenia rozwiązania do pracy zdalnej

Część wyzwań związana była z serwerami/usługami, które wciąż obsługiwaliśmy, a które pozostały w biurze (byliśmy w połowie procesu migracji do usług hostowanych/chmurowych) – choć RDS pozwala na świetny dostęp zdalny do usług hostowanych na tych serwerach, byliśmy zaniepokojeni kwestiami związanymi z opóźnieniem i współbieżnością. Problemem była również konieczność przebywania inżynierów infrastruktury w biurach, które były oficjalnie zamknięte, oraz fakt, że mieli oni zastrzeżenia do potrzeby przemieszczania się podczas lockdownu. Odnieśliśmy duży sukces w dostarczaniu kluczowych usług do 2000 osób pracujących zdalnie, z czego jestem bardzo dumny.

Cztery porady dotyczące tworzenia planów z zakresu Disaster Recovery czy Business Continuity

Nauczyliśmy się też kilku rzeczy, które powinien wiedzieć każdy, kto może w przyszłości potrzebować wprowadzenia własnych planów z zakresu Disaster Recovery czy Business Continuity:

1. Bardzo ważne jest posiadanie dobrze przygotowanego i udokumentowanego planu Disaster Recovery & Business Continuity (DR/BCP), ale sam plan, jak i sposób jego wdrożenia, muszą być maksymalnie elastyczne.

2. Gdy tylko będzie to możliwe, rozpocznij migrację z serwerów znajdujących się w biurze do usług hostowanych lub, jeszcze lepiej, usług chmurowych. W połowie 2020 roku usługi chmurowe osiągnęły stopień rozwoju, który był niewyobrażalny jeszcze dwa lata temu – są bezpieczniejsze, bardziej wydajne i elastyczne.

3. Jeśli to możliwe, sprawdź działanie starszych aplikacji. W większości przypadków, aplikacje działające w oparciu o nowsze bazy kodów i nowe rozwiązania będą działały lepiej w chmurze i w środowisku sieciowym. Ponadto, łatwiej jest wspierać aplikacje, w których dług techniczny został wyeliminowany, a wsparcie dla bardziej popularnych kodów i aplikacji jest o wiele bardziej dostępne.

4. Komunikacja jest kluczowa – połączeniem pomiędzy działami IT/Technologii i działem biznesowym musi być otwarta, pozytywna i dwustronna komunikacja. Otwarta i angażująca możliwość komunikacji przynosi korzyści każdej ze stron.

Na zakończenie

Jestem dumny z naszej pracy, dzięki której 2000 użytkowników zostało przeniesionych z biura do domu w ciągu ok. 72 godzin. Patrzę z dumą na to, co nasz zespół osiągnął, i jak usługi technologiczne były realizowane z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i dla użytkowników wewnętrznych. Mam również nadzieję, że nigdy więcej nie będziemy musieli radzić sobie z pandemią, ale jestem realistą – wiem, że możliwe są inne problemy, takie jak odmowy dostępu czy awarie centrów danych. Wszyscy musimy więc być gotowi, by umożliwić działom Technologii wspieranie biznesu w takiej formie, w jakiej będzie to możliwe.

Jeśli potrzebujesz doradztwa lub pomocy w zrozumieniu i sprawdzeniu wyzwań z zakresu DR/BCP, przed którymi stoi Twoja firma, a także wsparcia w migracji do usług chmurowych czy usunięcia/uaktualnienia starszych aplikacji, skontaktuj się z nami.

O autorze

Duncan Johnson photo

Duncan Johnson

Chief Operating Officer at Spyrosoft Ltd.