Prowadząc własny biznes już od lat 80, musiałem stawić czoło wielu kryzysom w swoim zawodowym życiu – niektóre z nich były kryzysami globalnymi, niektóre lokalnymi, zdarzały się także spowolnienia w branży i kłopoty finansowe. Wszystkie te problemy postrzegam dziś jako część naturalnego cyklu biznesowego i skupiam się na czerpaniu korzyści z moich przeszłych doświadczeń i wyciągniętych z nich wniosków.

Szanse w kryzysie

Prawda jest taka, że – wbrew przeciwnościom – zawsze trzeba dążyć do przetrwania, bo dopiero przezwyciężenie kryzysu pozwala zwiększyć odporność na działania konkurencji. Jeżeli przetrwasz kryzys, będziesz w stanie szybko odrobić straty. Każdy kolejny kryzys jest więc okazją do tego, by przekroczyć dotychczasowe granice, odkryć nowe możliwości i nauczyć się czegoś nowego w krótkim czasie. Kryzys to zawsze okazja do tego, by wprowadzić zmiany i ulepszenia, ponieważ zmusza on do nieszablonowego myślenia i przezwyciężania dotychczasowych schematów. Dotyczy to nie tylko nowych produktów, technologii czy grup docelowych, ale także wdrażania nowych modeli operacyjnych i otwierania się na nowe możliwości współpracy zawodowej.

A co z korzyściami płynącymi ze współpracy ze Spyrosoft? To przede wszystkim możliwość ścisłego współdziałania, wspólnego rozważania tego, jak zmniejszać ryzyko, oraz kontynuowania realizacji swoich priorytetów. Jesteśmy otwarci na wyjście z kryzysu poprzez tworzenie nowych modeli współpracy i wprowadzanie niestandardowych rozwiązań biznesowych.

Różnorodność

Zawsze powtarzam, że w czasach kryzysów najważniejsza jest płynność finansowa. Kwestią, która powinna zawsze znajdować się na drugim miejscu, jest różnorodność.

Różnorodność może przejawiać się na różne sposoby. Weźmy pod uwagę taki scenariusz: nie musisz rezygnować z nowych projektów i planowanych inwestycji, ponieważ zawsze możesz wesprzeć swoje działania, współpracując z partnerem zewnętrznym, co pozwoli ci na dalszy rozwój. Nowe produkty będą Twoim kluczowym atutem, gdy wszystko wróci do normalności. Inną opcją jest rozważenie optymalizacji kosztów współpracy z obecnym partnerem

W 2009 roku miałem okazję zaproponować takie rozwiązanie jednemu z dostawców motoryzacyjnych poziomu 1. Mając rozległą wiedzę z tej dziedziny, wzięliśmy pełną odpowiedzialność za opracowanie żądanego komponentu – bez konieczności zapewnienia dodatkowych zasobów ze strony klienta. Dostarczyliśmy gotowe rozwiązanie, po prostu dodając wartość do jego profilu biznesowego.

Dlaczego więc nie podjąć współpracy z doświadczonym partnerem, który łączy zaawansowaną wiedzę technologiczną i ekspertyzę z danej dziedziny?

Europejscy partnerzy

Uważam, że mówiąc o partnerach zewnętrznych, należy skupić się przede wszystkim na społeczności europejskiej. Pandemia pokazała, jak łatwo możemy zostać odseparowani od innych, bardziej odległych części świata, a także jak ważne jest zachowanie niezależności w obrębie kontynentu. Warto więc inwestować w rozwój technologii w Europie, pozostając niezależnym od Azji czy USA, aby zabezpieczyć przyszłość lokalnych przedsiębiorstw. Kluczową kwestią jest tutaj ciągłość działania, którą zapewnia stabilna siła robocza.

W obecnych czasach, sposobem na zapewnienie tego może być wprowadzenie odpowiednich, jednolitych przepisów i regulacji administracyjnych dla całej Unii Europejskiej. Ponieważ w poszukiwaniu zewnętrznego wsparcia chodzi przede wszystkim o zaufanie i bezpieczeństwo, przy wyborze partnera najważniejsze powinno być to, by mógł on zagwarantować stabilną ciągłość rozwoju Twoich kluczowych projektów.

Warto zwrócić uwagę na firmy, którzy podzielają te same wartości, standardy pracy i kulturę biznesową. Często będą to przedsiębiorstwa z krajów położonych niedaleko, do których można łatwo dotrzeć jednym lotem. Tym samym, znowu wracamy do wspólnoty europejskiej…

Znajomość branży

Jak zorganizować taka współpracę? Zastanów się, komu chcesz powierzyć swoje działania biznesowe. Kluczowy jest tu podział odpowiedzialności. Posiadanie doświadczonego partnera, który zna i rozumie dziedzinę, w której działa Twoja firma, może być ogromną korzyścią. Jeszcze większą są zaawansowane standardy pracy, a więc systemy zarządzania jakością, certyfikaty bezpieczeństwa danych, ustandaryzowane metody pracy i procesy.

Najważniejszym wnioskiem, jaki wszyscy wyciągnęli z obecnego kryzysu, jest wprowadzenie pracy zdalnej jako standardu. Gdy zostaliśmy nagle zmuszeni do zdalnego organizowania wszystkich działań, udało nam się przełamać dotychczasowe schematy. Dziś wiemy, że praca zdalna w wielu przypadkach może być bardziej efektywna niż standardowe modele pracy. Nearshore można łatwo zastąpić offshore, prawda?

Spyrosoft dysponuje tą samą wiedzę o dziedzinie, co Ty. Nasze zespoły chętnie przejmą odpowiedzialność za Twoje nowe projekty. Nasze centra rozwoju są ekspertami w zdalnej współpracy z klientami. Nasze procesy oraz gwarancja jakości i bezpieczeństwa danych są potwierdzone przez standardy ISO9001 i ISO27001. Wyciągnij z tego korzyść dla siebie.

O autorze

Krzysztof Kuliński photo

Krzysztof Kulinski

Advisory Board Member