Jeśli planujesz otworzyć lub rozwinąć biznes ecommerce, musisz znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Jakie kraje byłyby najlepszym celem? Jak dostosować swój sklep internetowy do kupujących z innych krajów? Jak zdobyć ich lojalność? I jak wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne, aby wyprzedzić konkurencję?

Na szczęście możemy ci w tym pomóc. W niniejszym artykule, przygotowanym we współpracy z Cezarym Kożonem, prezesem Spyrosoft eCommerce, analizujemy światowy rynek ecommerce oraz niektóre z trendów, które pojawiły się lub pełną parą weszły do standardu działań w bieżącym roku. Chcesz dowiedzieć się, czego się spodziewać i jak przygotować swój biznes ecommerce na najbliższą przyszłość? Czytaj dalej!

Jak duży jest światowy rynek ecommerce?

W ostatnich latach coraz więcej firm detalicznych i przedsiębiorstw działających w branży B2B przeszło na strategię omnichannel i otworzyło sklepy internetowe, aby zmaksymalizować swój potencjał biznesowy. Oczywiście, tym, co najbardziej przyspieszyło tę zmianę, była pandemia Covid-19. Nie wolno jednak zapomnieć, że jedną z kluczowych przyczyn rozwoju e-handlu są również rosnące oczekiwania klientów, którzy odkryli większą wygodę zakupów online.

W ubiegłym roku odsetek konsumentów, którzy przynajmniej raz robili zakupy online, wzrósł do 74% całej populacji w USA, 81% w Wielkiej Brytanii i 69% w Chinach. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę klientów zainteresowanych zakupami online, prognozuje się, że przychody z rynku ecommerce w 2022 roku wyniosą 4,15 bln USD. Oczekuje się, że do 2025 roku liczba osób korzystających z usług e-sklepów wzrośnie do 4,877 mld.

Ecommerce stał się ważną gałęzią światowego handlu detalicznego. W 2015 r. stanowił 7,4% całkowitej sprzedaży detalicznej na świecie, natomiast w 2021 r. – 19,6%. Prognozy Statista wskazują, że do 2025 r. ecommerce będzie stanowił prawie jedną czwartą całkowitej światowej sprzedaży detalicznej.

Rozwój e-działalności to niezbędny i obowiązkowy krok na drodze strategii rozwoju każdego biznesu. Zanim jednak go zrobisz, warto zadbać o opracowanie dobrego planu działania, który jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Na początek sprawdzimy więc, w jakich krajach Twój biznes ecommerce będzie miał największy potencjał rozwoju.

Które rynki ecommerce są największe, a które najszybciej się rozwijają?

Ecommerce na świecie: na jakie trendy zwrócić uwagę w latach 2022/2023?- wykres - Najszybciej rozwijające się rynki e-commerce w 2022 roku

Według prognoz na 2022 r., największy wzrost sprzedaży ecommerce zostanie odnotowany w Azji i obu Amerykach, a liderami będą Filipiny, Indie i Indonezja – ze wzrostem na poziomie odpowiednio 25,9%, 25,5% i 23%. Region Azji i Pacyfiku jest obecnie zdecydowanie największym rynkiem sprzedaży internetowej. W 2021 r. wartość tutejszego rynku ecommerce wyniosła 2,992 biliona dolarów. Dla porównania można dodać, że jest to wynik ponad trzy razy wyższy niż w Ameryce Północnej i prawie pięciokrotnie wyższy niż w całej Europie.

Najszybciej rozwijającymi się rynkami handlu elektronicznego na terenie obu Ameryk są z kolei najprawdopodobniej Brazylia i Argentyna, odpowiednio z wzrostem na poziomie 22% i 19%. W ubiegłym roku wartość rynku ecommerce Ameryki Łacińskiej wyniosła 85 miliardów dolarów, co stanowiło wzrost o 25% w porównaniu do 2020 roku.

Od kilku lat wiodącym światowym rynkiem ecommerce pozostają jednak Chiny. Prawie 824,5 miliona dolarów zysku, jak również liczba osób kupujących online i ich łączna siła nabywcza najprawdopodobniej zapewnią Chinom wiodącą pozycję w sektorze ecommerce w nadchodzących latach.

Przewiduje się, że w 2022 r. amerykański sektor ecommerce przekroczy wartość 875 miliardów dolarów – a więc osiągnie poziom ok. 1/3 wartości rynku chińskiego. Wielka Brytania zajęła natomiast trzecie miejsce pod względem udziału w sprzedaży ecommerce w 2021 r., stanowiąc 4,8% całkowitego światowego e-handlu detalicznego.

Ecommerce na świecie: na jakie trendy zwrócić uwagę w latach 2022/2023? - wykres - Pięć największych rynków e-commerce w latach 2018-2025

Od 2015 roku do pięciu największych rynków ecommerce na świecie należą Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia i Korea Południowa. Według prognoz Emarketera, będą one prowadzić do 2025 roku.

Na jakie trendy w ecommerce należy zwrócić uwagę w 2022 roku?

Biorąc pod uwagę globalny rozwój sektora ecommerce, bycie na bieżąco z tym, co dzieje się w branży, jest konieczne, aby zachować konkurencyjność i nie przegapić żadnej okazji. Poniżej zestawiamy listę kluczowych trendów, omawiając jednocześnie możliwe wyzwania, które można napotkać przy ich wprowadzaniu i wyjaśniając, jak stawić im czoła.

TREND #1: GLOBALNA EKSPANSJA

Rozwój wielu firm ograniczony jest przez stopniowy wzrost nasycenia ich rodzimego rynku. By znaleźć nowe możliwości, coraz więcej marek ecommerce rozważa więc ekspansję globalną.

Jednak bez opracowania strategii i przygotowania się do podjęcia tego kroku, realizacja celu może być bardzo trudna. Firmy ecommerce, które chcą wejść na rynki zagraniczne, powinny najpierw rozważyć przebudowę i dostosowanie swoich sklepów internetowych do wymagań i preferencji klientów międzynarodowych.

Należy więc (oczywiście na podstawie badań rynku docelowego) zdecydować, czy – i jakie? – dodatkowe metody płatności warto dodać. Kolejnym krokiem może być dodanie kilku wersji językowych serwisu i wycena produktów w lokalnych walutach. Na bardziej zaawansowanym etapie warto rozważyć zbudowanie różnych stron internetowych przeznaczonych dla różnych rynków przy użyciu lokalnych nazw domen. Trzeba przy tym pamiętać, że niekiedy strategie produktowe opracowane dla jednego rynku niekoniecznie sprawdzają się na innym. Kierowana do konkretnego odbiorcy strona internetowa daje nam większą elastyczność w prezentowaniu produktów w sposób atrakcyjny dla określonej grupy klientów.

„Jednym ze sposobów na dywersyfikację źródeł przychodów jest wejście na rynek – a właściwie na rynki. Obecny stan sprzedaży ecommerce pokazuje wyraźnie, że nie ma ucieczki z rynku online (może za wyjątkiem dużych marek), zwłaszcza jeśli chodzi o wejście na rynek zagraniczny. 41% wszystkich transakcji online na świecie odbywa się za pośrednictwem platform handlowych. Początkowy koszt wejścia na rynek będzie znacznie niższy niż ustanowienie pełnoprawnej operacji ecommerce z pozyskiwaniem nowego ruchu i pokryciem kosztów logistyki.”

Cezary Kożon – CEO Spyrosoft eCommerce

TREND #2: WSPIERANIE DŁUGOTERMINOWYCH RELACJI Z KLIENTAMI

Im bardziej dostępny i powszechny staje się międzynarodowy e-handel, tym więcej sprzedawców korzysta z oferowanych przez niego możliwości. Konkurencja staje się więc coraz bardziej zacięta, a firmy ecommerce muszą zdobywać i utrzymywać lojalność kupujących.

Aby wzmocnić lojalność klientów, firmy zajmujące się handlem elektronicznym powinny przedstawiać kupującym szeroką, choć spersonalizowaną ofertę. W tym celu jednak muszą one lepiej rozumieć potrzeby swoich klientów i szybciej je zaspokajać. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy mają wgląd w dane dot. zachowań klientów ze wszystkich kanałów sprzedaży w ramach jednego systemu – wówczas, na podstawie zgromadzonych informacji, będą one mogły sugerować swoim klientom spersonalizowane rekomendacje produktów i niestandardowe oferty specjalne.

„Firmy ecommerce, które opierały się wyłącznie na pozyskiwaniu nowego ruchu w celu zwiększenia sprzedaży, będą musiały zmienić swoją strategię na utrzymanie i zwiększenie wskaźnika CLTV (Customer Lifetime Value – długookresowa wartość klienta). Zwrot inwestycji z pojedynczego zakupu dokonanego przez nowego klienta jest ujemny, co wzmacnia potrzebę utrzymania lojalnej bazy klientów poprzez dostarczanie nowych ofert i sprzedaży komplementarnej. W najbliższej przyszłości zauważymy wzrost popularności narzędzi wspierających ten trend i ich rozwój, który pozwoli osiągnąć widoczne wyniki”.

Cezary Kożon – CEO Spyrosoft eCommerce

TREND #3: ZAKUPY MOBILNE

Ecommerce w wersji mobilnej, znany również jako M-commerce, od momentu wybuchu pandemii wciąż szybko się rozwija i nic nie wskazuje na jego rychłe spowolnienie. Według Shopify, 71% sprzedaży online na ich platformie w 2021 r. odbywało się za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wzrost globalnego wykorzystania smartfonów i tabletów, postęp technologiczny w postaci aplikacji zakupowych oraz coraz powszechniejszy dostęp do sieci bezprzewodowej 5G to tylko kilka z czynników, które wspierają ten trend. Shopify informuje, że jeden na pięciu kupujących w USA korzysta z mobilnych aplikacji zakupowych wiele razy dziennie. Przewiduje się, że w 2022 roku sprzedaż mobilnego ecommerce przekroczy wartość 432 miliardów dolarów, w porównaniu z 148 miliardami dolarów w 2018 roku.

Na podstawie tych liczb jasno widać, że mobilny handel elektroniczny jest dziś ogromną szansą na rozwój. Aby to wykorzystać, marki ecommerce powinny uwzględnić rozwój własnych aplikacji mobilnych w strategii rozwoju na 2022 i kolejne lata.

„Aby odpowiedzieć na ten trend, każda firma działająca w branży ecommerce musi być przygotowana nie tylko na posiadanie własnej aplikacji mobilnej, ale także desktopowej wersji progresywnej, która będzie wspierać użytkowników mobilnych. Progresywne aplikacje internetowe umożliwiają płynne działanie platform ecommerce nawet przy ograniczonym dostępie do Internetu. Ponadto zapewniają one odpowiednie pozycjonowanie robotom Google, które sprawdzają Manifest i szybkość strony – dążąc do tego, aby strona była bardziej widoczna w wynikach wyszukiwania.”

Cezary Kożon – CEO Spyrosoft eCommerce

TREND #4: ZNACZĄCE SPOWOLNIENIE DYNAMIKI WZROSTU SPRZEDAŻY

Bezprecedensowy wzrost inflacji – wywołany napływem gotówki podczas pandemii COVID-19, problemami logistycznymi i opóźnieniami dostaw, a obecnie dodatkowo niedoborami zasobów i wojną w Ukrainie – sprawia, że konsumenci będą mieli do dyspozycji mniej pieniędzy, co przełoży się na niższy poziom sprzedaży. Branża ecommerce nie uniknie tego trendu, który był widoczny już w kwietniu 2022 roku, kiedy wartość transakcji ecommerce w USA spadła o 1,8% r/r (wg Mastercard SpendingPulse). Oznacza to, że każdy punkt konwersji będzie wart jeszcze więcej. Doskonałość operacyjna, a wraz z nią niezawodność oprogramowania będą głównymi celami dyrektorów ecommerce.

Pomożemy Ci zbudować lub rozwinąć Twój biznes ecommerce

Nasi konsultanci pomogą Ci zdefiniować jasne cele i sformułować najlepsze podejście do ich realizacji. Pracujemy tak, jakbyśmy byli częścią Twojego zespołu, aby dostarczać narzędzia, które zwiększą sprzedaż i wygenerują zdrowy zwrot z inwestycji.

Pomożemy Ci stworzyć najwygodniejsze z punktu widzenia klientów rozwiązania za pomocą najlepszych w swojej klasie platform, takich jak Magento, Commercetools, Shopware, Salesforce Commerce lub Big Commerce, w zależności od Twoich wymagań biznesowych i budżetu. Nasz zespół ekspertów ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu rozwiązań w branży ecommerce i integrowaniu ich z istniejącym oprogramowaniem i systemami biznesowymi.

Odwiedź naszą stronę z ofertą ecommerce, aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem za pomocą poniższego formularza kontaktowego.

O autorze

Małgorzata Kruszyńska

Małgorzata Kruszynska

Business Researcher