Mocny pierwszy kwartał Grupy Spyrosoft

Pozyskała w tym okresie 10 nowych klientów i wzmocniła zespół swoich ekspertów o 74 osoby. W kolejnych kwartałach Grupa będzie koncentrować się na dalszym wzroście przychodów, zwiększeniu portfolio klientów i realizowanych projektów, a także inwestycjach w rozwój swojego zespołu. Skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft w I kwartale 2021 r. wyniosły 35,5 mln zł, o 40,6% więcej niż przed rokiem. Ich poziom był także o 1,9% wyższy w porównaniu z IV kwartałem 2020 r. – Rynek usługi IT rośnie, a firmy i organizacje przechodzą coraz bardziej intensywny proces cyfryzacji swojej działalności. W I kwartale tego roku kontynuowaliśmy rozwój naszego biznesu, a także podjęliśmy inicjatywy, które zapewnią nam wzrost przychodów w przyszłości – mówi Sebastian Łękawa, członek zarządu Spyrosoft. – Ostatni kwartał roku przynosił nam zwykle najwyższe przychody w danym roku finansowym, zatem wzrost przychodów kwartał do kwartału w pierwszych miesiącach tego roku to dobry prognostyk dla kolejnych okresów – dodaje. W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Spyrosoft pozyskała 10 nowych klientów z następujących branż: automotive, usługi finansowe, HR, media i rozrywka, przemysł oraz telemedycyna. W gronie nowych klientów znalazła się m.in. innowacyjna firma z USA, wspólnie z którą Spyrosoft prowadzi nowatorski projekt utworzenia najlepszego rozwiązania z dziedziny mixed reality. Nad jego rozwojem eksperci Spyrosoft pracują z najlepszymi specjalistami z Doliny Krzemowej i Florydy. Obecnie spółka rozbudowuje zespół dedykowany temu projektowi i poszukuje profesjonalistów z dziedziny Virtual Reality, którzy chcieliby zaangażować się w pracę nad tak innowacyjnym rozwiązaniem. Grupa dynamicznie zwiększa liczbę współpracowników, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. W pierwszym kwartale 2021 r. zespół Spyrosoft powiększył się o 74 osoby, zwiększając tym samym całkowitą liczbę współpracujących z firmą specjalistów do 617 (według stanu na koniec marca 2021 r.). Grupa planuje dalszy wzrost liczby współpracowników w kolejnych kwartałach. W związku z tym uruchomiła programy stażowe i programy edukacyjne skierowane do studentów IT oraz osób planujących przekwalifikowanie zawodowe, a także wzmocniła promocję programu rekomendacyjnego. Zgodnie z założeniami strategicznymi, Grupa rozbudowuje swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Ważnym wydarzeniem I kwartału w tym kontekście było objęcie przez Ulfa Magnusa Wolkersdorfera stanowiska dyrektora zarządzającego w spółce Spyrosoft Solutions GmbH (Monachium), który odpowiada za rozwój biznesu na rynku niemieckim. Ulf Magnus Wolkersdorfer ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu firm przemysłowych przez proces transformacji cyfrowej. – Intensywnie pracujemy również nad rozwojem naszego biura w Warszawie. Zwiększamy swoją obecność w stolicy, by tamtejszym ekspertom z dużym doświadczeniem i specjalizacją oferować udział w naszych zaawansowanych technologicznie projektach. Obecnie w Warszawie zatrudniamy nie tylko ekspertów IT od technologii .NET, Java, Python czy iOS, ale również rekruterów – mówi Sebastian Łękawa. W minionym kwartale do zespołu menedżerskiego Grupy dołączył Rafał Gruszczyński, który pełni rolę Site Managera i jest odpowiedzialny za rozbudowę biura i wzrost zatrudnienia w Warszawie. Rafał Gruszczyński ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i procesami w branży IT. Inwestycje Spyrosoft w obszarze kapitału ludzkiego przekładają się na wzrost kosztów. Skonsolidowane koszty ogólnego zarządu Grupy Spyrosoft w I kwartale 2021 r. wyniosły 5,8 mln zł i były wyższe o 10,9% od kosztów ogólnego zarządu Grupy w I kwartale 2020 r. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej za okres od stycznia do marca 2021 r. wzrósł o 37% r/r do wysokości 5,3 mln zł. Zysk netto natomiast wyniósł w I kwartale br. 4 mln zł, co oznacza wzrost o 42,4% r/r. Grupa Spyrosoft planuje dalszy rozwój biznesu i umacnianie swojej pozycji na wybranych rynkach. Będzie też kontynuowała wzmacnianie kompetencji swoich współpracowników oraz pozyskiwanie nowych talentów. – Rosnąca liczba nowych klientów oraz stabilizacja popytu na usługi IT na poziomie wyższym niż przed pandemią Covid-19 dają optymistyczną perspektywę na rozwój branży, co powinno skutkować stabilnym wzrostem przychodów Grupy Spyrosoft w kolejnych kwartałach – podsumowuje Sebastian Łękawa. – Wydarzeniami, które dodatkowo wzmocnią nas w najbliższych kwartałach będzie planowane nabycie udziałów w spółce Norbsoft oraz planowane przeniesienie notowań akcji spółki na rynek główny GPW – dodaje.

Wyniki Grupy Spyrosoft po I kwartale 2021 r. (w PLN)

  I kwartał 2021 I kwartał 2020 zmiana (%)
przychody netto 35 504 859 25 245 417 +40,6
EBIDTA 5 765 918 4 177 796 + 38,0
zysk z działalności operacyjnej 5 289 389 3 864 842 +36,9
zysk netto 4 016 065 2 819 998 +42,4
Spyrosoft to polska firma, która od 2016 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Spółka działa globalnie. Około 80 proc. przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Firma współpracuje z klientami z 6 krajów. Zdywersyfikowany portfel klientów obejmuje 6 specjalistycznych branż. Spółka ma biura zlokalizowane w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych oraz Indiach. W marcu tego roku Spyrosoft zajął 1 miejsce w Europie wśród spółek technologicznych w rankingu Financial Times „FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies”. W klasyfikacji generalnej (bez podziału na branże) był piąty. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na www.spyro-soft.com lub prosimy o kontakt: Piotr Wojtaszek NBS Communications pwojtaszek@nbs.com.pl tel. 500 202 355 Pobierz ten komunikat prasowy