Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spyrosoft potwierdziło plan przejścia spółki na rynek główny GPW

Spyrosoft to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Swoje rozwiązania dostarcza przedsiębiorstwom z Polski, Europy i USA. Posiada silnie zdywersyfikowany portfel klientów obejmujący 5 specjalistycznych branż.

Zgodnie z zapowiedziami, 23 czerwca WZA Spyrosoftu przyjęło uchwałę w sprawie debiutu spółki na rynku głównym GPW.

Wierzymy, że dzięki przeprowadzce na rynek główny staniemy się jeszcze bardziej rozpoznawalni, a grono inwestorów, którzy docenią spółkę znacznie się powiększy – mówi Konrad Weiske, prezes Spyrosoft. – Pracujemy nad prospektem, który złożymy do Komisji Nadzoru Finansowego. Po jego zatwierdzeniu przez KNF, będziemy mogli zwrócić się do Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o dopuszczenie do notowań na rynku głównym – dodaje.

WZA przyjęło również uchwałę o podziale zysku za 2020 rok. Cały jednostkowy zysk w kwocie 8.667.184,43 PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy, ponieważ spółka w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija i chce być przygotowana na kolejne inwestycje.

WZA przyjęło również uchwałę o emisji 21.162 akcji serii F na potrzeby programu motywacyjnego. Działający na bardzo konkurencyjnym rynku pracy Spyrosoft chce w ten sposób jeszcze silniej związać kluczowe osoby ze spółką.

Spyrosoft dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia oprogramowania, od aplikacji sterujących urządzeniami po systemy typu enterprise, działające w chmurze. Rozwiązania wdrażane są z wykorzystaniem zaawansowanych technologii takich jak Artificial Inteligence (AI), Machine Learning (ML) czy Mixed Reality. Eksperci spółki zarządzają projektami, tworzą architekturę, a także piszą i rozwijają warstwę programistyczną oraz utrzymują wdrożone systemy.

Firma powstała w 2016 r. i od pięciu lat dynamicznie się rozwija. W marcu tego roku zajęła 1 miejsce w Europie wśród spółek technologicznych w rankingu Financial Times „FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies”. W klasyfikacji generalnej (bez podziału na branże) była piąta.

Spyrosoft działa globalnie. Około 80 proc. przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Firma współpracuje z 75 klientami z 6 krajów. Są to głównie podmioty z następujących branż: finanse, motoryzacja, przemysł 4.0, HR i edukacja, usługi geoprzestrzenne. Dzięki znajomości specyfiki branżowej, Spyrosoft dostarcza klientom nie tylko sam produkt cyfrowy, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT, jak najlepiej dopasowanych do potrzeb i regulacji występujących w konkretnej branży.

Grupa Spyrosoft to obecnie 617 osób, według danych na koniec marca 2021. Spółka ma biura w Polsce (we Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie i Warszawie), Wielkiej Brytanii (w Ferndown), Niemczech (w Brunszwiku oraz Monachium), Chorwacji (w Zagrzebiu), Stanach Zjednoczonych (w Ann Arbor) oraz Indiach (w Vadodarze).

Spyrosoft planuje rozwijać swój biznes i zwiększać udziały w wybranych rynkach. Wysoką dynamikę przychodów zamierza osiągnąć dzięki pozyskiwaniu nowych klientów i koncentracji na firmach o dużym potencjale przychodów. Chce także rozwijać wiedzę w dziedzinach, w których się specjalizuje i zwiększać zatrudnienie.

Przychody skonsolidowane Spyrosoft w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 35,5 mln zł (wzrost o ponad 40% w porównaniu z tym samym okresem 2020 r.). Zysk operacyjny wyniósł 5,3 mln zł (+ 37%). Skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym samym okresie do  ponad 4 mln zł (+42% r/r).

W 2020 przychody grupy wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 58% do 112,9 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 20 mln zł (+167%), EBITDA 21,3 mln zł (+160%),  zaś skonsolidowany zysk netto osiągnął 13,8 mln zł (+181%).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na www.spyro-soft.com lub prosimy o kontakt:

 Piotr Wojtaszek

NBS Communications

pwojtaszek@nbs.com.pl

tel. 500 202 355

Pobierz informację prasową