Silny wzrost przychodów Grupy Spyrosoft w drugim kwartale

Skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft w II kwartale 2021 r. wyniosły 39,1 mln zł, o 49% więcej niż przed rokiem. Ich poziom był o 10% wyższy w porównaniu z I kwartałem 2021 r.

– Trend związany z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi IT to nadal kluczowy czynnik wzrostu Grupy Spyrosoft, a przewidywania dotyczące jego utrzymania pozwalają optymistycznie planować kolejne kwartały roku 2021 – mówi Sebastian Łękawa, członek zarządu Spyrosoft.

W drugim kwartale br. Grupa Spyrosoft pozyskała aż 18 nowych klientów z następujących branż: automotive, usługi finansowe, HR, media i rozrywka, przemysł 4.0 oraz telemedycyna. Drugi kwartał 2021 roku to historycznie najlepszy wynik, jeśli chodzi liczbę nowych klientów.  Obecnie Grupa obsługuje 84 partnerów realizując dla nich łącznie 178 projektów.

W gronie nowych zleceniodawców znalazł się klient, dla którego spółka realizuje  projekt z obszaru digitalizacji gier planszowych – inżynierowie Spyrosoft pracują nad elektronicznymi pionkami w technologii blockchain oraz nad cyfrową kostką. Zostaną one połączone z platformą cyfrową za pomocą jednostki sterującej, która będzie komunikować się  z planszą do gry i przekazywać informacje do platformy.

W branży finansowej Spyrosoft nawiązał współpracę z globalnym funduszem inwestycyjnym i pozyskał zlecenie na opracowanie narzędzia do integracji i raportowania rozproszonych globalnie informacji, tak by użytkownicy mieli łatwy dostęp do raportów i wizualizacji danych finansowych.

Z kolei w branży motoryzacyjnej, Spyrosoft pozyskał nowego klienta, któremu doradza w zakresie wdrażania wymagań Automotive Spice. Dla innego zleceniodawcy z tego sektora, specjaliści spółki piszą oprogramowanie do urządzenia, które po wpięciu do pojazdu będzie zbierać dane, analizować je i wysyłać do chmury.

Grupa dynamicznie zwiększa liczbę współpracowników, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. W drugim kwartale 2021 r. do zespołu Spyrosoft dołączyło 79 nowych osób, zwiększając tym samym całkowitą liczbę współpracujących z firmą specjalistów do 673.

W związku ze stale rosnącą liczbą klientów i projektów, do końca 2021 roku spółka planuje zwiększyć zatrudnienie w całym Spyrosofcie do co najmniej 800 specjalistów. Prowadzi też programy stażowe i kursy edukacyjne, które obejmują coraz większą liczbę osób spoza Spyrosoft oraz obecnych pracowników zainteresowanych zmianą zawodową. Spyrosoft planuje dalsze zwiększanie nakładów na szkolenia i rozwój swoich pracowników.

Skonsolidowany koszt sprzedanych produktów i usług Grupy Kapitałowej w II kwartale 2021 r. wyniósł 27,8 mln zł i był wyższy o 61% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Większe tempo wzrostu kosztów w porównaniu do tempa wzrostu przychodów r/r wynika – jak w poprzednim kwartale - z efektu bazy: w 2020 roku w związku z wybuchem pandemii spółka wdrożyła działania ukierunkowanie na zmniejszenie kosztów bez redukcji zatrudnienia, w obawie przed pogorszeniem koniunktury w gospodarce. Wzrost kosztów w II kwartale 2021 r.  mieści się w założeniach budżetowych Grupy na 2021 rok.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej za okres od kwietnia do czerwca 2021 r. spadł o 8,8% r/r do 4,3 mln zł. Zysk netto natomiast wyniósł w II kwartale br. 3,1 mln zł, co oznacza spadek o 19,6% r/r.

Z powodu pandemii w pierwszej połowie 2020 r. zamroziliśmy część wydatków i w rezultacie wypracowaliśmy wyższy zysk. Teraz te wydatki odmroziliśmy, dlatego notujemy spadek. Kwartał do kwartału pojawiają się rosnące koszty bezpośrednie, chodzi przede wszystkim o koszty wynagrodzeń pracowników,  jest to jednak zgodne z zakładanym budżetem i było przez spółkę oczekiwane”mówi Sebastian Łękawa.

„Rozkład marż w ciągu roku nie jest identyczny, a wahania poziomu zysku są zgodne z tym, co zaplanowaliśmy w budżecie, niemniej jednak widzimy potencjał w rosnącym popycie na usługi IT, co, w ujęciu długofalowym, pozwoli na stopniowe zwiększenie stawek za nasze usługi” – dodaje.

W czerwcu uchwałą WZA podjęto decyzję o wprowadzeniu akcji Spyrosoft do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na rynku głównym GPW jest planowany jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

Wyniki Grupy Spyrosoft w II kwartale 2021 r. (w PLN)

  II kwartał 2021 II kwartał 2020 zmiana (%)
przychody netto 39.107.137 26.214.413 +49,1
EBITDA 5.857.000 6.033.000 -2,9
zysk z działalności operacyjnej 4.310.443 4.724.159   -8,8
zysk netto  3.078.933 3.828.056 -19,6

Spyrosoft to działająca globalnie polska firma, która od 2016 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 86 proc. przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Firma współpracuje z klientami z 6 krajów. Zdywersyfikowany portfel klientów obejmuje 6 specjalistycznych branż. Spółka ma biura w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych oraz w Indiach.

W tym roku Spyrosoft zajął 1. miejsce w Europie wśród spółek technologicznych w rankingu Financial Times „FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies”.

Po dodatkowe informacje zapraszamy na www.spyro-soft.com lub prosimy o kontakt:

Marcin Gocłowski

NBS Communications

mgoclowski@nbs.com.pl

tel. 601 289 379