Akcjonariat Spyrosoft Solutions

1-3

O Spyrosoft Solutions

Spyrosoft Solutions Spółka Akcyjna PL. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław NIP: 8992842857 REGON: 369766029 Zarejestrowana pod numerem KRS 0000724282 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału akcyjnego: 100.000 zł Liczba akcji: 10.000 Wartość nominalna akcji: 10 zł

Kalendarium

Data

30/07/2020

Wydarzenie

Rejestr akcjonariuszy

Uchwałę o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr

Pobierz

Regulamin rejestru akcjonariuszy

Pobierz

Data

18/09/2020

Wydarzenie

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść pierwszego wezwania

Pobierz

Data

02/10/2020

Wydarzenie

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść drugiego wezwania

Pobierz

Data

16/10/2020

Wydarzenie

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść trzeciego wezwania

Pobierz

Data

30/10/2020

Wydarzenie

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść czwartego wezwania

Pobierz

Data

13/11/2020

Wydarzenie

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść piątego wezwania

Pobierz